16 Eylül 2017 Cumartesi

08.15-08.30

Açılış

Dr. Ahmet Muzaffer Demir

08:30-09:15

Plazma Hücre Hastalıkları genel bakış ve tanımlar

Dr. Güner Hayri Özsan

09:30-10:15

Myelom Patogenezi ve klonal gelişim

Dr. Rauf Haznedar

10:30-11:15

Plazma Hücresi gelişim basamakları ve mikro çevrenin önemi

Dr. Rauf Haznedar

11:30-12:15

Plazma Hücre hastalıklarının genetik temeli

Dr. Beyhan Durak Aras

13:30-14:15

M Proteini saptanması - Elektroforez / İmmünfiksasyon ve kantitasyon

Dr. Pınar Akan

14:30-15:15

Serbest hafif zincir ve ağır-hafif zincir ölçümleri

Dr. Güner Hayri Özsan

15:30-16:15

Myelom'da sitogenetik ve FISH

Dr. Beyhan Durak Aras

16:30-18:30

Günün Değerlendirmesi
Olgu Tartışmaları

Dr. Güner Hayri Özsan