16 Eylül 2017 Cumartesi

08:15-08:30

Açılış

Dr. Ahmet Muzaffer Demir

08:30-09:15

ABO, Rh ve diğer kan grup sistemlerinin tarihi gelişimi, genetik kalıtımı ve biyokimyasal sınıflandırması

Dr. Mahmut Bayık

09:30-10:15

Kan grubu antijenlerinin immunojenitesi ve klinik önemi, yüksek ve düşük sıklıktaki antijenler

Dr. Mahmut Bayık

10:30-11:15

Transfüzyon immunolojisinin temelleri; Doğal, allo- ve oto-antikorların gelişimi

Dr. Neslihan Andıç

11:30-12:15

Eritrosit sensitizasyon ve yıkım mekanizmaları. ABO, Rh, Kell için null fenotiplerle ilişkili hastalıklar

Dr. Neslihan Andıç

13:30-14:15

Antijen-antikor reaksiyonlarının invitro saptanmasında kullanılan serolojik testler; Tüp, jel ve solid faz teknikleri, kullanılan reagentlar

Dr. Neslihan Ardıç

14:30-15:15

ABO-Rh(D) tipleme ve zayıf D testinin önemi
ABO-Rh(D) tanımlama güçlükleri, ileri incelemeler ve yorumlanması

Dr. Fatih Demirkan

16:30-17:30

Uzun ve kısa çapraz karşılaştırma, uyumsuz çapraz karşılaştırmaya laboratuvar ve klinik yaklaşım

Dr. Fatih Demirkan